Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

365 VÀ 365

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÀ GÌ? GIẢI THÍCH THEO CÁCH DỄ HIỂU NHẤT


TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÀ GÌ?

Tỷ giá hối đoái là giá cả 1 đồng ngoại tệ tính bằng x đồng nội tệ.

(1 USD = 22.000 VND)

- Cơ chế hình thành: Giá 1 lít sữa ở Việt Nam: 22.000 VND, giá 1 lít sữa ở Mỹ: 1 USD => 1 USD = 22.000 VND (giả sử chất lượng sữa như nhau, không thuế, không chi phí vận chuyển,… => ngang giá sức mua hiểu theo cách đơn giản nhất).

Tuy nhiên nền kinh tế không chỉ có 1 lít sữa mà là một rổ gồm nhiều loại hàng hóa, tỷ giá được hình thành dựa trên rổ hàng hóa.

- Biến động tỷ giá: Tỷ giá tăng hay giảm phụ thuộc vào quy luật cung cầu. Cũng giống như gạo, nếu nhu cầu gạo tăng và cung không đổi => giá tăng; hoặc nếu cầu gạo không đổi, cung giảm => giá tăng,…

- Yếu tố tác động cung cầu 1 đồng tiền: Lạm phát, lãi suất, xuất nhập khẩu, kỳ vọng của nền kinh tế,…

+ Lạm phát: Lạm phát Việt Nam > lạm phát Mỹ => Mua sữa Việt Nam trở nên đắt hơn so với mua sữa ở Mỹ => người dân Việt Nam sẽ mua sữa ở Mỹ để kiếm lợi => nhu cầu USD của người VN tăng => USD tăng giá.

+ Lãi suất: Lãi suất Việt Nam > lãi suất Mỹ => dân Mỹ đầu tư vào Việt Nam để hưởng lãi suất cao, muốn vậy dân Mỹ phải đổi USD sang VND => VND tăng giá so với USD.

+ Xuất nhập khẩu: Xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ tăng so với nhập khẩu => Việt Nam thu được nhiều USD => USD giảm giá so với VND.

+ Kỳ vọng nền kinh tế: Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng tương lai => cầu VND tăng => VND tăng giá... khi phân tích một nhân tố, giả định các nhân tố còn lại không đổi.